Projektleder job

På projektlederjobbet.dk har vi samlet en oversigt over ledige jobs og stillinger indenfor projektledelse. Projektlederjobbet.dk er udarbejdet i samarbejde med Ofir.dk som formidler projektlederjobs fra hele landet – jobs som er indrykket på Ofir.dk men også på samarbejdspartneres websider. I et projektlederjob koordinerer og leder du projekter fra start til slut, og er bindeled mellem kunder, samarbejdspartnere, udviklere og konsulenter. Arbejdet består oftest af en stram tidsplan, korrekturgange, projektøkonomi og udadvendt kundekontakt. Hvis du er robust, handlekraftig og har ambitioner, så findes der mulighed for at finde et projektlederjob som er noget for dig her på sitet.

Vi ønsker dig meget held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERProjektleder til anlægsgartnerfirma - Nordsjælland
Jobmægleren
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vi søger en fagligt dygtig og selvstændigt arbejdende projektleder til at stå i spidsen for mindre anlægsprojekter i størrelsesordenen op til 6 millioner kroner. Firmaets kunder i dette segment er typisk virksomheder, boligselskaber og kommuner. Opgaverne spreder sig over udførelse af nyanlæg og renovering såvel som pleje og vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Dine opgaver bliver således alt fra den indledende kundekontakt til opmåling, tilbudsberegning og kontraktforhandling, ordrebehandling, økonomi , ledelse af den praktiske udførsel samt aflevering og opfølgning. En naturlig og vigtig del af jobbet er ledelse og motivation af de medarbejdere, som skal udføre opgaven. Dine opgaver bliver således: At sikre, at dine anlægsprojekter køres
Er du den nye IT-Projektleder til større offentligt IT Center?
Anonym virksomhed
Hele landet
På vegne af Projektafdeling i større IT Center, søger Accountor Denmark efter en dygtig IT-projektleder, der er i stand til at gennemføre alle aspekter inden for it-projekter, fra ide til realisering. Projektafdelingen står for digitalisering af forretningen og de offentlige myndigheder som IT Centret betjener. IT Centret har ca. 110 ans 8000 brugere, og er placeret i indre København og med Medarbejderne kan lide at være der, hvilket skinner igennem i den daglige omgangstone. Om Projektafdelingen Afdelingen arbejder målrettet ved at tænke digitalisering ind i alle facetter af den service, der ydes til IT-Koncernens kunder inden for alle områder. Afdelingen deltager aktivt i etablering af beslutningsgrundlag for initiering af projekter, lede
Projektleder
Adm. Sundheds IT
Østjylland
Sundheds-it søger projektleder til et barselsvikariat Vil du være med til at bygge Danmarks største hospital? Sundheds-It er i fuld gang med at lave planer for indkøb og flytning af it-udstyr til det nye Universitetshospital i Aarhus (AUH). Vi søger derfor, til et barselsvikariat, en dygtig, engageret og serviceminded projektleder til at hjælpe med de mange spændende opgaver. Afdelingen for Sundheds-It står overfor nye og spændende udfordringer, og derfor søger vi en dygtig og engageret It-projektleder til It-koordineringsfunktionen med dagligt virke primært på AUH s matrikel i Skejby. Nogle af de spændende opgaver AUH står overfor, er opførelsen af vores nye hospital i Skejby, hvor Sundheds-It bl.a. er ansvarlig for flytning, indkøb, opsætning
To projektledere til Københavns Gårdhaver
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
To projektledere til Københavns Gårdhaver Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Enheden for Område- og Byfornyelse søger to projektledere/medarbejdere til at stå i spidsen for københavnske gårdhaveprojekter. Har du lyst til at arbejde med de københavnske gårdhaver og dermed fremme københavnernes bo- og livskvalitet? Vil du være med til at give københavnerne adgang til grønne friarealer og mulighed for gode fællesskaber og samtidig lade de nye gårdhaver bidrage til Københavns klimatilpasning? Vi gennemfører cirka tolv gårdhaveprojekter om året og er derudover i gang med at gennemføre fire demonstrationsprojekter (Fremtidens Gårdhaver med LAR og Københavns Klimakarr . Demonstrationsprojekterne har til formål at afdække de københavnske
IT-projektleder (barselsvikar) til implementering af dokumentationssystem
Recruiters
Storkøbenhavn
- Copenhagen Business School (CBS) søger i et barselsvikariat en IT-projektleder med tiltrædelse snarest muligt. Varighed ca. 10 måneder med mulighed for forlængelse.JobbetDu bliver en del af IT-afdelingen, som består af 4 enheder (Systemintegration, Drift, Support og Projektenheden) med i alt 60 fastans Som projektleder vil du indgå i Projektenheden, der pt. består af 8 engagerede og professionelle projektledere, som varetager en bred vifte af projektledelsesopgaver i relation til CBS projekter, systemer og services. Vores projektmodel bygger på Prince2 koblet med SCRUM, mens vores IT-serviceprocesser bygger på ITIL. Vi har fokus på til stadighed at udvikle processer og arbejdsmetoder, og vi opererer med årsplaner for at prioritere og styre
Projektleder til udbud og driftsudvikling på affaldsområdet
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektleder til udbud og driftsudvikling på affaldsområdet I Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning søger vi en erfaren og energisk projektleder, som kan hjælpe os med realiseringen af en ambitiøs Affalds- og Ressourceplan og med vores mange udbud af affaldsopgaver. I Affald og Genbrug, som er en enhed under Byens Drift, har vi ansvaret for indsamling og behandling af husholdningsaffald, herunder realisering af nye indsamlingsordninger, udbud af opgaver, kontraktstyring, kundevejledning, kundedata, kommunikation og andre driftsrelaterede opgaver. Vi har kort sagt ansvar lige fra beskrivelse af ydelserne i et udbud og helt frem til leveringen hos kunderne og alt det ind i mellem. Vi er en broget flok med forskellig uddannelse og baggrund,
Erfaren IT-projektleder til Copenhagen Business School
Recruiters
Storkøbenhavn
- Har du flair for værdiskabende forretningsdrevet IT, og kan du drive og afslutte IT-projekter i samarbejde med en alsidig organisation?JobbetDu bliver en del af IT-afdelingen, som består af 4 enheder (Systemintegration, Drift, Support og Projektenheden) med i alt 60 fastans Som projektleder vil du indgå i Projektenheden, der pt. består af 8 engagerede og professionelle projektledere, som varetager en bred vifte af projektledelsesopgaver i relation til CBS projekter, systemer og services. Vores projektmodel bygger på Prince2 koblet med SCRUM, mens vores IT-serviceprocesser bygger på ITIL. Vi har fokus på til stadighed at udvikle processer og arbejdsmetoder, og vi opererer med årsplaner for at prioritere og styre vores projekter.IT-afdelingen
DGI søger projektleder til DGI Skydning
DGI Idræt & Motion
Syd- og Sønderjylland
GENOPSLAG DGI søger 1 projektleder til DGI SkydningKan du tænke dig at være med til at udvikle nye skydeaktiviteter i DGI?Så er det måske dig, vi leder efter. Vi søger 1 fuldtids projektleder til landskontoret i Vingsted.Dine ansvarsområderSom projektleder får du ansvaret for både projektledelse og projektopgaverne med styring, udvikling og afprøvning af nye skydeaktiviteter som ligger uden for traditionelle skydediscipliner i DGI Skydning. Arbejdet vil blandt andet omf Du får stor kontakt til og sparring med forskellige lokale foreninger, frivillige og udøvere, hvor dit primære fokus er rettet mod de udøvere, der ikke er en del af DGI i dag.Du skal styre processen og afdække muligheder, udvikle og ikke mindst afprøve de forskellige skyderelaterede
Yngre projektleder hos bygherren til Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Projektafdelingen, DNU.
Østjylland
Vil du være med til at færdiggøre og idriftsætte Danmarks største universitetshospital Vi er nu godt på vej med byggeriet af DNU og har i den forbindelse brug for en styrkelse af bygherrens organisation til at sikre, at de enkelte delprojekter færdiggøres og at fejl og mangler udbedres, således at byggeriet kan overdrages til Aarhus Universitetshospital herved sikres det, at den kliniske drift kan påbegyndes og den store udflytningsplan effektueres. Vi søger derfor en yngre projektleder, der har mod på at være en del af opgaven med at komme praktisk i mål med de enkelte delprojekter. Du vil blive koblet på de enkelte delprojekter ca. 4 måneder før afleveringsforretningen og skal støtte og hjælpe projektlederen for delprojektet igennem hele afleveringsforretningen
Projektledere indenfor portefølje- og risikostyring
Boligkontor og risiko
Vestsjælland
Brænder du for optimering og effektivisering?Ejendomsadministrationen i Holbæk Kommunes søger 2 projektledere indenfor portefølje- og risikostyring.I Ejendomsadministrationen løser vi opgaver indenfor porteføljestyring af Holbæk Kommunes aktiver (ejendomme, almene boliger, landbrugs -, grønne - og rekreative arealer, havnearealer), ejendomsadministration, risikokoordinering og styring, energistrategi og - optimering, forsikring samt fleet manegement. Afdelingen består af 15 engagerede og velkvalificerede medarbejdere. I Holbæk Kommune arbejder vi aktivt med styringen af porteføljen af ejendomme og arealer, idet der er et løbende behov for optimering og bevaring af vores aktiver. Fremadrettet er det hensigten af porteføljen modsvarer netop det,
Projektleder der kan styrke samarbejde, skabe innovation og løfte Nørrebro
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektleder der kan styrke samarbejde, skabe innovation og løfte Nørrebro Er du god til dialog og samskabelse og kan du agere og skabe resultater imellem nørrebroernes engagement og kommunens mål og praksis? Så er det dig vi søger. Områdefornyelsen Nørrebro søger en projektleder til at gennemføre et helhedsorienteret løft af kvarteret i samarbejde med kvarterets mange aktører fra nørrebroere til foreninger, boligsociale indsatser, boligselskaber, organisationer, fonde og forvaltninger. Samarbejde og innovation på tværs Vi leder efter en som kan få 2+2 til at blive til 5 og skabe synenergi mellem vores fysiske projekter og sociale projekter. Du skal arbejde med samarbejdsprojekter omkring unges vej til voksenlivet , skolen som driver og det
Projektleder til udvikling af psykiatri på tværs af organisationer
Socialpsykiatrisk Center
Midtjylland, Østjylland
Socialpsykiatrisk center, Silkeborg Kommune søger en fuldtids projektleder i en tidsbegrænset stilling. Projektlederen har ansvar for at lede projekter og initiativer samt bidrage til analyser af tiltag på tværs af afdelinger i Silkeborg Kommune og særligt det sektorsamarbejde, der foregår i Psykiatriens Hus. Ansættelse vil ske i Socialpsykiatrisk Center (SPC), og udløber ved udgangen af 2016. SPC omf http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommune.dk/. SPC tager udgangspunkt fra Psykiatriens Hus, der rummer den regionale behandlingspsykiatri og dele af den kommunale socialpsykiatri. Her driver vi fælles et Akut Døgntilbud. Formålet med det tværsektorielle samarbejde er, at borgerne oplever et sammenhængende og meningsfuldt behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Projektleder
Miljø og Teknik
Nordsjælland
Miljø og TeknikStålsat projektleder på 20 timerHalsnæs Kommune søger en projektleder til kommunens ambitiøse byudviklingsprojekt Stålsat By. Vil du være med til at skabe rammerne for fremtidens byrum i Frederiksværk med plads til handel, byliv og gode mødesteder - med udgangspunkt i Frederiksværks helt særlige industrihistorie. Vi har gennemført en arkitektkonkurrence, der sætter retning for udviklingen. Det er centralt for projektet, at der sker en høj grad af inddragelse af byen brugere. Du skal være med til sammen med rådgiverne at sikre en høj kvalitet og værdi for borgere, erhvervs- og kulturliv, når de nye byrum skal tage form. Ud over de fysiske projekter arbejder vi med mange former for kulturel-formidling for eksempel via indretning
DGI Østjylland søger en projektleder, som brænder for foreningsliv og outdooraktiviteter
DGI Østjylland
Østjylland
Vil du være med til at gentænke foreningen og skabe luft under lokale vinger? Og er du samtidig en stærk projektleder både teoretisk og praktisk? Så er her en spændende stilling! DGI Østjylland søger en projektleder på fuldtid til to af vores projekter; Gentænk foreningen og Luft under lokale vinger . Stillingen er tidsbegrænset fra 15. august 2015 til 31. december 2017. Kort om projekterneGentænk foreningen er et projektet, hvor opgaven er at lokalisere grupper, arrangementer, events og lignende aktiviteter med fokus på outdoor. Projektet er bevilliget af og i tæt samarbejde med Kulturby 2017-sekretariatet. Projektet foregår i hele Region Midtjylland. Din opgave vil være at give sparring og rådgivning til foreninger og grupperinger samt skabe
Talknuser og projektleder til Center for Bygninger
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Talknuser og projektleder til Center for Bygninger Brænder du for driftsanalyse, projekter og udarbejdelse af ledelsesinformation så har vi jobbet! Center for Bygninger er en myndighed under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi er ca. 160 medarbejdere arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, landinspektører, jurister og administrative medarbejdere der servicerer de mere end 13.000 byggende kunder, vi årligt har i Københavns Kommune. Vi søger en talknuser, der bl.a. vil hjælpe os med at udarbejde og tolke driftsdata. Center for Bygninger er kommunens overordnede bygningsmyndighed, og har desuden ansvaret for BBR. Vi arbejder efter LEAN-principper, og har fokus på servicemål, digitalisering og kundens oplevelse af os. Om jobbet Jobbet består
Projektleder til DGI Marketing
DGI Marketing, Kommunikation & Grafisk
Syd- og Sønderjylland
Projektleder til DGI MarketingHar du en stærk projektlederprofil fra bureauverdenen? Har du såvel drivet, engagementet og den professionelle marketingværktøjskasse, der kan få en værdibaseret organisation til at brænde igennem? Så er det måske dig, der kan udfylde en central nøglerolle i en nyoprettet stilling i DGI s marketingafdeling. Din profil Du har nogle års erfaring fra et reklamebureau og kender dit håndværk. Du har min. 2-3 års erfaring med projektledelse og ved, hvad der kræves i forhold til prioritering og styring af opgaver i en krævende organisation. Du har en relevant videregående akademisk uddannelse som eks. cand. merc (A), HD (A), cand. negot eller anden relevant uddannelse inden for marketing eller kommunikation. Du har desuden
2 internationale projektledere
Gram Equipment
Hele landet
Direktør for kundeprojekter Gram Equipment oplever fortsat en stigende efterspørgsel og en øget omsætning. En dygtig projektlederorganisation har medvirket til, at bundlinjen er fulgt med. For at fastholde den positive udvikling har projektchefen nu behov for at udvide projektledergruppen med yderligere to kompetente medarbejdere. En med arbejdsplads på hovedkontoret i Vojens og en til afdelingen i Aarhus. En af nøglerne til Gram Equipments succes er, at projektlederen tildeles store kompetencer. Prisen for indflydelsen er, at du er villig til at påtage dig et stort ansvar og naturligt træder i karakter som direktør for projektet, når der er nødvendigt. Kunde- og projektansvar Gram Equipment udvikler, producerer og installerer komplette procesanlæg
digital marketing koordinator
execute.dk ApS
Storkøbenhavn
Digital Marketing Koordinator Altapay er en hurtig voksende virksomhed og leder derfor efter en høj-performance marketing medarbejder til at dække og bistå i udviklingen af Altapays digitale strategi. Altapay, som er en dansk betalingsserviceudbyder, arbejder sammen med et stigende antal kendte virksomheder indenfor detail- og e-handel. Vi udvikler og driver globale betalingsløsninger for vore klienter ved at forbinde dem med et bredt udvalg af banker og finansielle institutioner. Altapays modulopbyggede platform gør betalinger nemmere ved at samle alle relevante betalingsformer og tredje-parts serviceydelser i én teknisk løsning, hvor alle nødvendige finansielle data bliver leveret via en enkelt API. Stillingen indebærer: Arbejde i en vækstorienteret
Erfaren HR-konsulent til Lejre Kommune
Rådhuset i Lyndby
Midtsjælland
Er du visionær, og kan du lide udfordringer og HR-opgaver på det operationelle niveau? Kan du hjælpe arbejdspladser i Lejre Kommune med at udvikle den sociale kapital og nedbringe sygefraværet?Vi søger en erfaren HR-konsulent, som på en konkret og praksisnær måde kan støtte arbejdspladserne i Lejre Kommune med at øge nærværet og nedbringe sygefraværet. Du skal varetage rollen som programleder, og i tæt samarbejde med direktionen og Hovedudvalget, skal du koordinere og følge op på de tværgående indsatser, som er sat i værk for at udvikle den sociale kapital og nedbringe sygefraværet.Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner og mod til at føre dem ud i livet. Kommunalbestyrelsen og direktionen har sat en stærk udviklingsdagsorden
Project Manager
Sysmex
Hele landet
Stakeholder management across borders Sysmex Nordic now seeks a project manager to contribute to the further roll out of this advanced laboratory solution in the Nordic region and to support Sysmex s diagnostic business. Reporting to the Sales and Product Director, TLA, Nordics, you will be in charge of the management of complex projects including TLA and/or Sysmex s laboratory diagnostic technology. Furthermore there is a close collaboration with the Nordic Sales Director for the diagnostic business unit (e.g. haematology). The role offers an Technical skills and commercial acumen The obvious background for the position is experience from hospital laboratory. But you can also have a valuable background from technical project management in
Project Managers
TeleBilling A/S
Syd- og Sønderjylland
TeleBilling is a software company implementing billing- and customer care solutions for telecom companies in Europe. We are looking for new colleagues to fulfil the Project Manager role. As a Project Manager you must ensure a professional project implementation of our naviBilling solution and make sure that we deliver high quality software - on time and budget. The Project Manager must ensure progress in the team and keep an overview of agreements made between the stakeholders of the project: TeleBilling, the customer, the steering committee and the team. The Project Manager is responsible for all phases of the project implementation process including project start, execution, go-live and finally the handover to our Support Team. You are responsible
Vandløbsmedarbejder - projektleder - Genopslag
Assens Kommune
Fyn
Har du erfaring med større vandløbs- og naturprojekter samt vandløbsvedligeholdelse? Så er du måske vores nye kollega! Om Assens Kommune og jobbet Naturen er et stort aktiv for Assens Kommune. Blandt de fineste vandløb er Brende Å, som snor sig igennem det højfynske område og Haarby Å, som slynger sig mod syd til Helnæs Bugt. Disse områder er en del af kommunens satsning på natur- og friluftsområdet. Vi ønsker i de kommende år at gøre vores vandløb endnu bedre for både dyr og planter - og styrke friluftslivet, herunder fiskeri i vandløb og fra kyst. Alt dette sker i tæt synergi med realisering af vandplanprojekter. Vi skal bl.a. skabe faunapassage ved vandmøller, åbne rørlagte strækninger samt gennemføre en lang række restaureringsprojekter
TELE-POST søger projektleder med flair for produktudvikling
TELE-POST
Grønland
Produkt- og marketingafdelingen i TELE-POST mangler en ny kollega med særlig interesse for projekter med fokus på kommercielle produkter og services. Arbejdsområde I TELE-POSTs PRIVAT-division arbejdes der hele tiden på at bringe spændende produkter og services til privatkunderne. For at kunne føre ambitionerne ud i livet, søger produkt- og marketingafdelingen en ny kollega, der kan hjælpe med at implementere tiltagene på tværs af organisationen. De kommende projekter er meget forskellige, så det er nødvendigt, at du har lyst til at lede projekter med stor alsidighed. Dine kvalifikationer: Arbejdet i afdelingen kræver en kommerciel tilgang, men grundet projekternes teknologiske kompleksitet forestiller vi os, at du har en længerevarende uddannelse
Teamleder søges til IBIS call-center
IBIS
Storkøbenhavn
Har du tidligere arbejdet succesfuldt med telemarketing, og drømmer du om at lede dit eget team i kampen for bedre vilkår for verdens børn? Kan du inspirere og motivere andre, både kollektivt og individuelt? Er du interesseret i et job, hvor du kan udvikle dig som leder? Så har vi drømmejobbet til dig.Som teamleder bliver du en del af et team på to teamledere og en projektleder og du skal lede et team på ca. 10 telefundraisere. Rollen som teamleder kræver et stort drive, samt fokus på resultater og på medarbejderne. Teamlederen lykkes kun, når teamet skaber resultater og indfrier målsætningerne.Du bliver en del af en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.
Konstruktionsingeniør, Bygningskonstruktør, VVS-ingeniør, Teknisk designer
Fjerring A/S
Sydsjælland inkl. Møn, Vestsjælland
Vi har travlt og søger nye medarbejdere:Konstruktionsingeniør, evt. statikerBygningskonstruktørvvs-ingeniørTeknisk designer (øvet i Revit MEP og Revit Structure) Vi forventer:At du har passende erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhed eller lignende, og du har lyst og evne til at bidrage til firmaets meget sunde udvikling. Det forventes af dig, at du kan yde kundebetjening på et højt fagligt niveau og at du vil have det fornødne overblik til at deltage i løsning af krævende opgaver på tværs af faggrænser. Vi forventer, at du deltager i afdelingens faglige udvikling, ligesom du som projektleder skal kunne tage ansvar for tværfaglige opgaver.Du skal have et godt humør, gode samarbejdsevner og uden problemer kunne kommunikerer ubesværet såvel
Release Manager to ensure a seamless customer experience
Telenor Danmark Telenor Danmark
Nordjylland
Are you ready to take on the challenging role of Release Manager for one of the European TelCos most interesting IT business transformation projects? Join Telenor and own the Release Management lifecycle, including scheduling, coordinating and managing releases in a multi-vendor environment. Be part of a highly complex program with extreme execution speed, massive autonomy and plenty of room to put your management abilities to the test. Work in a true cross-cultural program with locations in China, Hungary, Ukraine and Denmark. Embark on a challenging quest to launch a new IT platform At Telenor we have begun an all-encompassing business transformation. The goal for 2015 is to launch a new IT platform to secure flexibility for the future digital
Energifaglig medarbejder til Center for Bydækkende Strategier
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Energifaglig medarbejder til Center for Bydækkende Strategier Vil du være med til at gøre København CO2 neutral? Brænder du for den energipolitiske dagsorden og har du interesse for at arbejde med energiproduktion og energisystemet? Har du lyst til at få et mere indgående kendskab til aktørerne på området, og har du lyst til arbejde med et område, der har stor politisk fokus og international opmærksomhed? Så har vi et job til dig i Center for Bydækkende Strategier i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Københavns skal være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025, vi vil være verdens hovedstad for miljø, og vi har fokus på grøn vækst. Klimaplanen har fire temaer: Energiforbrug, Energiproduktion, Mobilitet og Københavns Kommune
IT-chef med solid erfaring i ERP-løsninger
Recruiters
Storkøbenhavn
LTP Group i København søger forretningsorienteret og processtærk IT-chef til videreudvikling af IT-platformen generelt, og med særlig fokus på implementering af ny ERP-løsning i produktionsselskaberne i udlandet. Virksomheden og jobbet:LTP Group er et danskejet selskab, der er produktionspartner for en række kendte brands indenfor møbel- og tøj-industrien. LTP beskæftiger over 1000 medarbejdere på egne fabrikker i Litauen og Vietnam, og omsætter for 350-400 mio. DKK. Se mere på www.l-t-p.com Selskabet er i stærk vækst, og IT spiller en central rolle i vores fortsVi har derfor igangsat en større opdatering af koncernens ERP- og produktionsstøtte-systemer.I den forbindelse søger vi en IT-chef med erfaring til at videreudvikle og implementere denne
Testmanagere til nyoprettet testfunktion i Koncernservice
Økonomiforvaltningen
Storkøbenhavn
Testmanagere til nyoprettet testfunktion i Koncernservice Er du en stærk testprofil? Og har du mod på at være med til at opbygge en professionel testfunktion på Danmarks største arbejdsplads? Så er du måske en af vores nye kolleger. Vi søger to dygtige medarbejdere med erfaring inden for test af it-systemer, som kan stå i spidsen for testopgaverne på en række store it-projekter i Københavns Kommune. Og som samtidig skal være med til at indføre standardiserede processer for test og testmanagement i forbindelse med kommunens større it-projekter. Du bliver dermed en del af et lille team i IT Udviklingscenteret i Koncernservice, Københavns Kommune, der skal opbygge interne kompetencer inden for testdisciplinen, hvor vi hidtil har anvendt konsulenter.
It-koordinator
Adm. Sundheds IT
Østjylland
It-koordinator med praktisk erfaring og kendskab til It-indkøb og hardwarestandardisering søges til Sundheds-It, Aarhus Universitetshospital (AUH). Afdelingen for Sundheds-It står overfor nye og spændende udfordringer, og søger en dygtig og engageret kollega til vores kontor for It-Koordinering, med dagligt virke primært på AUH s matrikel i Skejby. Hovedopgaven for dig bliver at varetage planlægning og koordinering af hardwarestandardisering, herunder opstille standardiseringsscenarier i forhold til brugeroplevelser, økonomi og politikker på området koordinere og igangsætte standardiseringsaktiviteter udarbejde og vedligeholde kataloger over standard It-udstyr beskrive og udregne økonomiske samt driftsmæssige konsekvenser på hospitalet ved indførelse
Projektmedarbejder til Klima Ambassadør Uddannelsen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektmedarbejder til Klima Ambassadør Uddannelsen Klima Ambassadør Uddannelsen søger en projektmedarbejder med undervisningserfaring 22 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset og løber fra 1. juli 2015 til 31. december 2015. Vi søger en projektmedarbejder, som kan undervise i vores udskolingsforløb "klima og medborgerskab". Arbejdsopgaverne indbefa.: udvikling af undervisningsforløb for vores Klima Ambassadør Uddannelse facilitering og undervisning på Klima Ambassadør Uddannelsen udvikling af en mentoruddannelse i klimafacilitering udvikling af Klimauddannelse for børn i samspil med vores internationale samarbejdspartnere- Da der er tale om en tidsbegrænset stilling, ser vi gerne, at du allerede har praktisk erfaring med vores aktiviteter
Vejingeniør til Ballerup - genopslag
Center for Miljø og Teknik
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vil du være med til at gøre Ballerup Kommune endnu mere I disse år har vi fokus på, at fortætte bymidter, øge fremkommelighed for cykler, busser og biler, forbedre trafiksikkerhed og tryghed og reducere støj. På de indre linjer gør vi os umage med at lytte til borgere og virksomheder og kommunikere i deres perspektiv. DU VIL Lytte til, diskutere og besvare henvendelser fra borgere og virksomheder. Omsætte vores bevillinger indenfor trafiksikkerhed og støj til konkrete anlæg. Indgå i udarbejdelse af lokalplaner og udvikling af vores bymidter. Deltage i udvikling af vores medstyrende team. Vi lægger vægt på, at du løser dine opgaver i et tæt samarbejde med dine kolleger, rådhusets øvrige medarbejdere og specialister, og at du har lyst til at
Udviklingskonsulent på velfærdsområdet
Velfærdsstaben
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Er du en inspirationskilde og drivkraft for andre? Kan du både foretage den solide analyse og sætte gang i processer og fart på udviklingsprojekter, der kan højne kvaliteten i vores tilbud? Og har du lyst til at præge fremtidens velfærd? Hvis ja, så er du måske vores nye udviklingskonsulent.I Velfærdsforvaltningen arbejder vi målrettet på at have en høj kvalitet i vores tilbud, og vi går med et åbent sind efter at opkvalificere og finde nye løsninger på vejen mod fremtidens velfærd, Byrådets vision er, at Vejle skal opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling, og samskabelse nævnes som den måde, vi skal arbejde på for at komme i front. I Velfærdsforvaltningen har vi derfor sat strategisk retning på vores innovationsarbejde ved
Teknisk Designerelev til Ejendomscenteret
Ejendom Bygherre og Anlæg
Nordjylland
Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune søger en Teknisk Designerelev, der både kan og vil noget. Ønsker du en spændende og lærerig hverdag med masser af kontakt til andre mennesker, så har du nu muligheden for en elevplads ved Frederikshavn Kommune.Vi er en dynamisk virksomhed, der tilbyder dig en bred og varieret elevuddannelse i en hverdag fyldt med alsidighed, udfordringer og ny viden. Du vil få mulighed for både at arbejde selvstændigt og sammen med andre. En uddannelse, som på baggrund af netop din viden kan blive din mulighed for fast arbejde Elevpladsen kræver, at du har afsluttet 1. skoleperiode på Metal College, og det er en fordel at have kørekort. Du vil i din praktikperiode være ansat i Ejendomscenteret, Bygherre Anlæg. Vi udfører
Produktionsingeniør til Elektronikproduktion
Linak A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi vokser og har rygende travlt med produktudvikling, så brænder du for at sætte fingeraftrykket på produktion og udstyr til fremtidsorienterede og brugervenlige produkter, vil du med i udviklingen mod World Class, trives du i en dynamisk og spændende virksomhed der sætter dette højt på den strategiske dagsorden, hvor hver dag bringer nye og spændende udfordringer så er du måske vores nye kollega i vores 6-personers produktionstekniske team i Elektronik. Forretningsområdet Elektronik er med ca. 150 medarbejdere på fabrikken på Als ansvarlig for produktion og produktionsmodning af print, elektronik og styresystemer til LINAK s produkter. Vi har fokus på innovation, LEAN og optimering af komplekse produkter, produktionsteknologier og -processer.
Etårig projektansættelse til spændende økonomiprojekt i Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Etårig projektansættelse til spændende økonomiprojekt i Teknik- og Miljøforvaltningen Har du mod på at understøtte en organisation med 2.200 ans Sekretariatet i Byens Anvendelse søger en engageret medarbejder, som vil være med til gennemførslen af et tværgående projekt om debitoropfølgning, herunder rapportering om projektet til bl.a. koncernledelse og Teknik- og Miljøudvalget. Om jobbet Teknik- og Miljøforvaltningen er opdelt i fire serviceområder. Serviceområdet Byens Anvendelse varetager myndighedsopgaver inden for byggeri, miljøbeskyttelse, parkering samt trafik og byliv, og en stor del af økonomien på serviceområdet består af indtægter fra opgaveløsningen på disse myndighedsområder. Overholdelse af serviceområdets budgetter udfordres derfor
Udbudskonsulent
Økonomi- og Digitaliseringscenter
Storkøbenhavn
Høje-Taastrup Kommune er med sine knap 50.000 indbyggere og strategiske placering i Hovedstadsområdet på mange fronter en kommune i rivende udvikling. Vi arbejder aktivt med udbud og indkøb, så vi kan få mest muligt for pengene. I Indkøbs- og udbudsteamet har vi brug for en ny kollega, som vil være med til at løse vores mange opgaver indenfor udbud og dataanalyse. Arbejdsopgaverne fordeler sig på direkte udbudsreleaterede og mere analytiske opgaver. Du skal selvstændigt og i samarbejde med de enkelte enheder i kommunen gennemføre udbudsforretninger fra a til z. Du bliver således en vigtig sparringspartner for kommunens centre og institutioner, hvor ansvaret for indkøb ligger. Herudover vil der være analyseopgaver på specifikke kontraktområder,
Økonomikonsulent til Sundhed og Omsorg
Økonomi og IT administration
Midtjylland, Østjylland
Vil du være med til at udvikle sundheds- og ældreområdet og har du interesse for økonomistyring, analyser, projekter og udarbejdelse af ledelsesinformation? Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektion for Økonomi, IT Administration i Silkeborg Kommune søger en økonomikonsulent til at følge og udvikle sundheds- og omsorgsområdet. Stillingen retter sig både mod økonomistyring og budgettering i forhold til driften af kommunens ældre- og sundhedsområde. Endvidere indeholder stillingen opgaver med analyser af kommunens sundhedsudgifter samt udviklingsopgaver, der kan relatere sig til indførelse af nye samarbejdsformer og sundhedstiltag i kommunen, ændrede arbejdsgange og opgavefordelinger, både i kommunen samt mellem kommunen og regionen. Dine arbejdsopgaver
Dansk Sygeplejeråd søger studentermedhjælpere til webkommunikation
Portal redaktionen
Storkøbenhavn
Dansk Sygeplejeråd søger fire studentermedhjælpere til fuldtidsarbejde i juli og august inden for webkommunikation i forbindelse med lancering af nyt website. Om jobbet.Til efteråret lancerer Dansk Sygeplejeråd et nyt website. I den forbindelse skal organisationen overføre indhold til en Drupal-CMS platform. Overførslen vil finde sted fra 1. juli til udgangen af august. Som del af projektteamet bliver dine opgaver at bistå med at opdatere, kvalitetssikre, lave nyt indhold og opsætte tekster på det nye website. Derudover vil dit arbejde bestå i at yde assistance og support til de mange decentrale webredaktører i Dansk Sygeplejeråd. Om dig Vi forestiller os, du har et par år tilbage af studiet, hvor online kommunikation og teknisk forståelse for
DGI Faciliteter & Lokaludvikling søger arkitekt
DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tegnestue
Østjylland
Vil du være med til at skabe grundlaget for at andres drømme kan bliver til fysisk virkelighed? Så har DGI Faciliteter Lokaludvikling en ledig plads på vores tegnestue. DGI Faciliteter Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som arbejder for at udvikle tidssvarende lokalsamfund. Lokalsamfund hvor faciliteter, rum og rammer for idræt, friluftsliv, bevægelse og fællesskab ses i et helhedsperspektiv. Arbejdet foregår i et kreativt samspil på tegnestuen. Hvor frivillige igangsættere, offentlige instanser og selvejende idrætsfaciliteter er de væsentlige samarbejdspartnere, som vi skal kunne samarbejde med på en uformel, men kvalificeret måde. Arkitekten refererer til afdelingsdirektøren for DGI Faciliteter Lokaludvikling, som er placeret i DGI s hovedkontor
Projektmedarbejder til Team Børn, Affald og Ressourcer
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektmedarbejder til Team Børn, Affald og Ressourcer Vi søger en barselsvikar, som kan varetage vores kollegas opgaver i den sidste del af hendes barsel. Ansættelsen vil ske med virkning fra den 1. august 2015. Sluttidspunkt for vikariatet kendes først i juni måned, når vi kender de endelige barselsplaner. Arbejdsopgaverne indbefa.: drift og udvikling af vores undervisningstilbud Skolen ta r Skraldet herunder koordinering af underviserne udvikling og drift af vores ressourceforvalteruddannelse til grundskolen (Ressourceaktivisterne) øvrige opgaver i teamet. Da der er tale om et barselsvikariat, vil det være en stor fordel, hvis du allerede har praktisk erfaring med Skolen ta r Skraldet og vores aktiviteter under Ressourceforvalteruddannelsen.
Projektmedarbejder til Trafikenheden i Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektmedarbejder til Trafikenheden i Københavns Kommune Københavns Kommune er en del af et europæisk samarbejdsprojekt indenfor Intelligente Transport Systemer (ITS), der kan bidrage til at nå klimamålsætningen og til en bedre mobilitet og trafikal oplevelse for de 2,5 mio. mennesker, der hver dag bruger Københavns gaderum. Vil du være en del af Københavns projektteam i den afsluttende fase af EU-projektet Compass4D ? Trafikenheden i Center for Trafik og Byliv, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er en del af det 3-årige europæiske ITS-projekt Compass4D , som har været i gang siden begyndelse af 2013. Projektet er et samarbejde mellem 31 partnere omkring udviklingen og afprøvningen af nye kommunikationsformer og tjenester inden
Projektchef
Anonym
Hele landet
Stort projekt- og ledelsesansvar Som projektchef vil du få det overordnede ansvar for alle virksomhedens projekter og bliver derfor ansvarlig for at sikre succesfuld planlægning og gennemførelse af projekterne. Du får det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens to projektledere, der typisk leder to byggeprojekter ad gangen. Det forventes også, at du ved siden af det overordnede ansvar som projektchef selv kan fungere som projektleder. Det betyder, at dine opgaver primært vil blive: det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens projektledere det kommercielle og tekniske overblik over samtlige virksomhedens projekter at fordele og koordinere opgaver i forhold til viden, erfaring og belastning at have opstartsmøder med projektlederen inden et nyt
Er du god til at samle initiativer og strukturere dem, og finder du udviklingsopgaver spændende?
Sermersooq Business Council
Grønland
- så har Sermersooq Erhvervsråd brug for dig Sermersooq Erhvervsråd søger en erhvervsrådgiver/projektleder til primært turismerelaterede opgaver herunder udviklingsopgaver med relation til erhvervet. Din vigtigste opgave bliver, at være den samlende projektleder og rådgiver for turismeerhvervet på vestkysten af Kommuneqarfik Sermersooq. Dine ansvarsområder • At sikre samspil mellem lokale turismeaktører og indsatser der sikrer en kontinuerlig udvikling i erhvervet. • At sikre samspil med interessenter/agenter i udlandet, så turismeerhvervet i Kommuneqarfik Sermersooq fortsat udvikler sig positivt. Dine kompetencer • Stærk faglig erhvervsudviklingsorienteret profil • Gode formidlingsevner • Være en god repræsentant for
Teknisk chef
Anonym
Hele landet
Jobbet Du indgår i ledergruppen og får ansvaret for leverance/installation af maskiner og produktionslinjer hos kunder inden for procesindustrien i Norden. Derudover får du ansvaret for den efterfølgende service, herunder salg af reservedele og servicekontrakter. Du bliver chef for ca. 25 medarbejdere bestående af projektledere, teknikere, reservedelsafdeling m.m. Teknikerne kører ud hjemmefra og kommer typisk ikke på hovedkontoret. Det bliver din opgave at sikre, at kunderne får høj kvalitet i leverancerne. Det betyder, at du har en tæt kontakt til salgsafdelingen, og at du tydeligt sætter rammerne for, hvad din afdeling kan levere og hvornår. Du videreudvikler processer og projektstyring og tager også selv projektledelsen på udvalgte projekter.
Business Development Manager/Channel Management
AIG
Hele landet
Optimere samarbejdet med brokere og agenter Din opgave er at supportere salget i Danmark gennem etablering af nye distributionspartnere og udvikling af eksisterende kontakter og partnerskaber med brokere og agenter. Du refererer til den danske Head of Sales, der har det overordnede ansvar for salget gennem brokere, agenter og andre indirekte salgskanaler. Jobbet består af to hovedområder. Det første er at opsøge og udvikle relationer til især eksisterende brokere/agenter, men også sammen med salgschefen at bearbejde potentielle samarbejdspartnere. Du sikrer, at samarbejdsrammer, koncepter, faciliteter m.m. virker efter hensigten og understøtter partnerskaberne. Du er en nøglekompetence i forhold til at servicere de implementerede løsninger og
Project Coordinator til spændende virksomhed i vækst
MAGURU ApS
Storkøbenhavn
Vi er et hjælpsomt team på 24 mand som lever og ånder for vores kunders success. Maguru hjælper små og mellemstore servicevirksomheder med at vokse på en ærlig og gennemsigtig måde, ved at give dem adgang til digital markedsføring som tidligere har været udenfor deres rækkevidde. Slut med annoncehajer, Facebook-sider uden værdi og hjemmesider til overpris.Vi leverer én samlet, simpel og effektiv online marketingsløsning bestående af målrettede AdWords-kampagner, responsiv søgemaskineoptimeret hjemmeside, call tracking og et brugervenligt værktøj til at styre kundehenvendelser.Til vores Fulfillment-afdeling, bestående af projektledere, copy writers, web-designere og SEM-specialister, søger vi netop nu en hjælpsom, struktureret og techy projektkoordinator,
Projektkoordinator til boligsocial arbejde
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
AAB Vejle søger projektkoordinator til boligsocialt arbejde til igangværende boligsocial helhedsplan i Løget By, Vejle Boligområdet Løget i Vejle er i gang med en boligsocial helhedsplan for perioden 2013 til udgangen af 2016 med støtte fra Landsbyggefonden og Vejle Kommune. Området omf Den nuværende projektkoordinator har desværre fået et nyt spændende job, så vi søger én til at overtage opgaven med at arbejde for realiseringen af den samlede helhedsplan i samarbejde med den anden projektkoordinator, afdelingsbestyrelser, lokale samarbejdspartnere og BolivVejle (Fællessekretariatet). Det er et vigtigt mål i helhedsplanen at støtte brobygning og netværk med hele bydelen. Den overordnede vision er, at Løget er en Naboskabet og det sociale liv
Projektkoordinator til forskningscenter - Afdeling for Vækst og Reproduktion
Klinik for Vækst Og Reproduktion
Storkøbenhavn
Juliane Marie Centret Projektkoordinator Vi søger en fuldtids projektkoordinator til vores nyoprettede forskningscenter EDMaRC. EDMaRC er et internationalt forsknings- og forskningstræningscenter, der arbejder med hormonforstyrrelser hos mennesker. Centret er beliggende på Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion. Arbejdets indhold Projektkoordinatoren skal: Fungere som daglig administrativ sekretær for centrets leder Planlægge og koordinere internationale postgraduate kurser, konferencer og workhops i samarbejde med afdelingens forskere og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.Organisere og stå for praktiske tiltag i forbindelse med udenlandske forskeres gæsteophold i København (rejse, bolig, WIFI etc.)Samarbejde
Kommerciel Projektkoordinator
ALLER MEDIA A/S
Storkøbenhavn
Danmarks førende mediehus Aller Media søger en begavet Kommerciel Projektkoordinator, der skal arbejde tæt sammen med den kommercielle direktør. Aller Media er et af Danmarks mest populære mediehuse med en ambitiøs strategi, der kræver store omstillinger herunder på de digitale sociale medier. Din primære rolle er, at være kommerciel projektkoordinator, der styrer flere af de projekter, som den kommercielle direktør er ansvarlig for. Dit arbejde vil i høj grad handle om en række hands-on opgaver og projekter internt i organisationen, budgetmål, etc. Det vil sige, at din arbejdsdag indebærer, at du begavet balancerer mellem tæt sparring med den kommercielle direktør på den ene side og på den anden side samtidig effektivt afslutter de projekter

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra projektlederjobbet.dk

Vi har samlet alle Projektleder job på denne jobportal, så du får det nemmere
Søger du arbejde som Projektleder? Så er du kommet til det rette sted. På projektlederjobbet.dk, er vi eksperter i Projektleder job.
Din vej til jobmarkedet som Projektkoordinator...
Søger du job som Projektkoordinator? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi specialiserede i Projektkoordinator job.
Job som Projektmanager samlet et sted
Ønsker du job som Projektmanager? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi specialister i Projektmanager job.
Søger du arbejde som IT-projektleder?
Søger du job som IT-projektleder? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi eksperter i IT-projektleder job.

Ofir banner