Projektleder job

På projektlederjobbet.dk har vi samlet en oversigt over ledige jobs og stillinger indenfor projektledelse. Projektlederjobbet.dk er udarbejdet i samarbejde med Ofir.dk som formidler projektlederjobs fra hele landet – jobs som er indrykket på Ofir.dk men også på samarbejdspartneres websider. I et projektlederjob koordinerer og leder du projekter fra start til slut, og er bindeled mellem kunder, samarbejdspartnere, udviklere og konsulenter. Arbejdet består oftest af en stram tidsplan, korrekturgange, projektøkonomi og udadvendt kundekontakt. Hvis du er robust, handlekraftig og har ambitioner, så findes der mulighed for at finde et projektlederjob som er noget for dig her på sitet.

Vi ønsker dig meget held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERProjektleder/projektkoordinator søges til medicindata-området i Region Midtjylland
Aktivitets-&Investeringsplanl.
Midtjylland
Har du lyst til at få en central projektleder-/projektkoordinatorrolle på medicindata-området i Region Midtjylland? Der er i øjeblikket en stor opmærksomhed på medicinområdet i regionerne. Det handler om at sikre, at regionerne får mest mulig kvalitet for pengene. Opmærksomheden på området forventes ikke at blive mindre i de kommende år. Der kommer fx et nyt nationalt medicinråd, der skal give nationale anbefalinger om brug af medicin. Region Midtjylland har søsat et nyt medicindata-projekt, der skal give en nem adgang til effektive medicindata. Sundhedsplanlægning søger i den forbindelse en engageret projektleder/projektkoordinator. Opgaverne forventes bl.a. at blive følgende: Kortlægge igangværende initiativer/projekter på medicinområdet,
Head of Portfolio Analytics
Nordea Bank Danmark A/S
Storkøbenhavn
Take part in shaping the transformation of corporate banking in the Nordics. The Portfolio Management team in Corporate Strategy and Development, Retail Banking, Nordea is advertising for a Head of Portfolio Analytics to join our team. The position we offerWe are looking for a hands-on team leader for a small team focusing on credit portfolio analytics and risk/reward optimisation across Nordeas global Commercial and Business Banking segment. As part of the Portfolio Management team and the wider Corporate Strategy and Development unit, you will be part a transformational journey to shape the future of Nordeas Commercial and Business Banking. You and your team will play an important part by driving the optimisation agenda for our segment strategies
Projektleder inden for vejområdet
Natur og Miljø
Nordjylland
Vil du stå i spidsen for at videreudvikle vores infrastruktur, skabe indholdsrige nærmiljøer og Du kommer til at indgå i et team, hvor borgeren og den professionelle opgaveløsning samt den faglige udvikling og sammenholdet er i centrum. Du vil få stor metodefrihed og en høj grad af medbestemmelse i opgaveløsningen. Har du ikke alle de ønskede kompetencer, som vi efterspørger, vil du få mulighed for at udvikle dig gennem et målrettet kompetenceforløb. Om jobbet:Du vil blive en del af serviceområdet Natur og Miljø som er organiseret i teams, og består af i alt ca. 45 medarbejdere. Du vil blive en del af Team Vej, der varetager alle typer af opgaver inden for vej og trafikområdet. På baggrund af teamets nuværende sammensætning kunne dine primære
Projektledere til enheden Vejprojekter i Center for Udførelse af Anlæg
Teknik- og Miljøforvaltningen
Storkøbenhavn
Projektledere til enheden Vejprojekter i Center for Udførelse af Anlæg Center for Udførelse af Anlæg søger erfarne projektledere, der vil være med til at udvikle infrastrukturen i København på trafikområdet.Om Center for Udførelse af Anlæg, Byens FysikCenter for Udførelse af Anlæg (CUA) hører under serviceområdet Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi varetager bygherrerollen på kommunens anlægsprojekter og er ansvarlige for realisering af projekterne med projekt- og byggeledelse fra den indledende projektering til overdragelse af de færdige anlæg til drift. Centret har ca. 100 engagerede medarbejdere bestående af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og jurister fordelt på enhederne Nordhavnsvej, Park-, Byrums-, Cykel-
Sundhedsfaglig projektleder til SOF IT
Økonomiforvaltningen
Storkøbenhavn
Sundhedsfaglig projektleder til SOF IT SOF IT er en enhed med cirka 35 medarbejdere i Københavns Kommunes Socialforvaltning og hører under Koncern IT i Koncernservice. SOF IT varetager projektledelsen og driften af en række it-systemer, dog primært det socialfaglige IT-system, CSC Social. På Socialforvaltningens myndighedscentre og på de socialfaglige tilbud bliver CSC Social til daglig benyttet af omkring 7.000 brugere: sagsbehandlere, pædagoger, sygeplejersker, læger til dokumentation af sagshåndtering og det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde med borgerne på tværs af forvaltningen.Der er omkring 10 projektledere i SOF IT, der alle arbejder med projekter, der er relateret til fagsystemet CSC Social. Af projekter kan nævnes implementering
Projektleder med erfaring fra produktionsvirksomhed
kaastrup | andersen
Midtjylland, Østjylland
- kan du skabe samarbejde, motivation og beundringsværdig fremdrift? Vi sætter barren højtSom projektleder hos kaastrup andersen kan du se frem til en udfordrende hverdag, hvor du hjælper nogle af Danmarks største virksomheder med spændende udviklings- og forretningsprojekter. Du skaber resultater, sætter fokus og retning, og er samtidig god til at lytte og motivere. Du kommer til at arbejde med alle områder af projektledelse. Det er udarbejdelse af business cases, samarbejde med sponsor og motivering af projektteamet, succesrig implementering og after action reviews.Din baggrundDu har solid erfaring med projektledelse i en produktionsvirksomhed. Det kan være ledelse af NPI projekter, udvikling af proces- eller produktionsteknologi eller implementering
IT-projektleder med flair for Business Intelligence
Recruiters
Storkøbenhavn
- Copenhagen Business School (CBS) har besluttet at øge investeringerne i den digitale udvikling af CBS undervisning, studieområde og administration.Vil du være med til at gennemføre projekter, hvor vi arbejder med Information Management, Business Intelligence (BI), og forretningsprocesser. Så har vi en spændende stilling ledig til dig.Som projektleder vil du indgå i Projektenheden, der pt. består af 9 engagerede og professionelle projektledere, som varetager en bred vifte af projektledelsesopgaver i relation til CBS forretningsprocesser, projekter, systemer og services. IT-afdelingen består ud over Projektenheden af Systemintegration, Drift og Support med i alt ca. 60 fastans 30 studentermedhjælpere.Vores projektmodel bygger på PRINCE2 koblet
Erfaren projektleder til dansk designhus
Produktudvikling
Sydsjælland inkl. Møn
Motiveres du af at omsætte design til færdige produkter og med ansvaret for selve projektledelsen? Vi søger en erfaren projektleder til vores travle produktudviklingsafdeling i Hørsholm. Du bliver en del af et engageret team, der arbejder med et bredt produktprogram af stærke danske brands. Vi er et kreativt hus med et højt aktivitetsniveau, så du trives med at have travlt og med mange forskellige projekter. JobbetVores design afdeling, der frembringer produktideerne sammen med interne og eksterne designere, overdrager projektledelsen til dig, når design-fasen er næsten afsluttet. Herefter overtager du som projektleder og får ansvar for egne produktudviklingsprojekter inden for materialer som fx porcelæn, plast, metal, træ og melamin. Du er
Projektleder til fjord, vådområde- og vandløbsprojekter
AdministrationsCenter Miljø, MEF
Nordjylland
Projektleder søges til fjord-, vådområde- og vandløbsprojekter Vi har rivende travlt med vandplanprojekter, et Fjordhaveprojekt , et Havørred Limfjorden projekt samt et nyopstartet projekt med etablering af stenrev i Løgstør Bredning. Vi søger derfor en ny kollega til Limfjordsrådets Sekretariat. Limfjordsrådet er et politisk samarbejde mellem Limfjordskommunerne (18 kommuner) om at forbedre miljøtilstanden i hele Limfjorden. Oplandet til Limfjorden dækker ca. 1/6 af Danmarks areal. Limfjordsrådets sekretariat består pt. af 8 medarbejdere, der har til opgave at servicere det politiske råd og understøtte kommunernes gennemførsel af vandplanindsatser. Dette gøres ved projektstyring og løsning af konkrete opgaver i forbindelse med vandløbs- samt
Projektleder til Byggeselskab Mogens de Linde A/S, Aarhus
Mogens de Linde
Østjylland
Har du erfaring med projektledelse inden for nybyggeri, ombygning og renovering? Har du en teknisk baggrund og kan se dig selv i et solidt lokalt forankret firma med gode kollegaer? Så læs videre Byggeselskab Mogens de Linde A/S er en solid, velkonsolideret virksomhed, der primært udvikler og udlejer erhvervsejendomme. Vi spænder over hele spektret fra boliger og kontorer til butikker, produktions- og lagerlokaler. Vi har ejendomme i Aarhus og København med i alt ca. 30 medarbejdere til den daglige drift. Ud over en innovativ holdning til udviklingen af erhvervsejendomme, baserer vi vores virke på et højt kvalitetsniveau, troværdighed og menneskelig service. Arbejdsopgaver og ansvarsområderSom projektleder arbejder du ud fra hovedkontoret i
Projektleder med IT erfaring søges til Carecenter, Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune
Carecenter
Syd- og Sønderjylland
Sundhed Omsorg i Esbjerg Kommune ønsker at være frontløber på det velfærdsteknologiske område. I den forbindelse har vi et særligt fokus på brugerdrevet innovation. Carecenter er centrum for udvikling, afprøvning og implementering af velfærdsteknologi i Sundhed Omsorg. Carecenter arbejder med forskellige testmiljøer og projekter inden for sundhedsteknologi med henblik på at afdække teknologiske løsninger til gavn for borgere og medarbejdere i Esbjerg Kommune. Vi arbejder efter vedtagne strategier og politikker relateret til forebyggelsesområdet bland andet Esbjerg Kommunes Sundhedspolitik, seniorpolitik samt den kommende værdighedsstrategi. Esbjerg Kommune ønsker gennem brugen og udviklingen af sundhedsteknologiske løsninger at bringe sundhedsindsatserne
Abena søger selvstændig Master Data konsulent med gode projektlederevner
Abena A/S
Syd- og Sønderjylland
Vil du være med til at understøtte en global SAP udrulning med solide master data? Abena er i gang med en ambitiøs international vækststrategi, der bl.a. skal understøttes af globale master data. I forlængelse af dette og den igangværende implementering af SAP, søger vi en selvstændig konsulent til vores master data office i Abena Holding. Du vil indgå i en gruppe af kompetente medarbejdere, der alle har fokus på at implementere solide globale løsninger og processer og derved sikrer bedst mulig brug af master data på tværs af Abena koncernen. Du spiller en vigtig rolle i forhold til bidrage til, at master data skaber konkurrencemæssige fordele for Abena - både nu og i fremtiden.JobbetDine primære opgaver bliver:: Deltage i, og på nogle områder
Projektleder
LEGO
Hele landet
Projektlederansvar for dine egne byggeprojekter Du indgår i et projektleder-team på 4 personer, der er en del af Local Facility-afdelingen med ansvar for at drifte LEGO Bygninger i Billund. Projektleder-teamet fungerer som det rådgivende og koordinerende organ i forbindelse med større byggeflytninger- og projekter, f.eks. når der ansættes nye medarbejdere og der skal omrokeres. Som projektleder bliver du ansvarlig for dine egne projekter, og din opgave bliver at: Danne et overblik over kundernes ønsker i samarbejde med kollegaer i Space Management Planlægge og levere projekter, der opfylder vores krav til kvalitet, pris og deadline Stå for den løbende dialog med de involverede parter, herunder opdragsgiveren, specialist-teamet, interne teknikere
Projektleder
Anonym
Hele landet
Som højre hånd for projektdirektøren får den nye projektleder en central rolle, når der skal udvikles nye projektstyringsværktøjer, og best practice principperne skal fastlægges. Hvis du har ambitionen og potentialet, er der mulighed for over tid at blive ansvarlig for den skandinaviske projektorganisation. Projektlederen overtager ansvaret for projektet, når der er en underskrevet kontrakt. Oftest har du en god indsigt i projektet, idet du har estimeret montageomkostningerne i tilbudsfasen. Typisk håndterer du 8-10 projekter i forskellige faser. Du fører løbende en dialog med kunden for at afstemme forventningerne til merpris og tidsplan og for at håndtere ønsker om ændringer. Internt afstemmer du løbende med supply chain organisationen for
Projektleder
DALI
Hele landet
DALI er kendt for fremstille nogle af verdens bedste højttalere. Du kan være med til at udvikle dem! Du bliver en del af virksomhedens R D-afdeling og en del af et team med dygtige projektledere, teknikere og akustikere. Derudover får du tætte samarbejdspartnere og gode kolleger i den øvrige organisation, både i Danmark og Kina. Du får ansvaret for egne projekter - fra ide til produkter på lager. Dine væsentligste opgaver bliver at: Sikre, at projekterne når succesmålene, herunder produktkvalitet, kostpris og time-to-market Tage fuldt ejerskab på projekterne og se deres betydning for virksomhedens mål og udvikling Inddrage og bruge styregruppe og referencegrupper i projekterne Bruge og udvikle DALIs projektmodeller og -værktøjer Arbejde kommercielt
Projektleder
Haas-Meincke A/S
Hele landet
Jobbet Med direkte reference til Head of Project Management får du løbende tildelt projekter, som du bliver ansvarlig for gennemførelsen af. Som erfaren projektleder vil der primært være tale om større og mere komplekse projekter. Projekterne udarbejdes og sælges af Haas-Meinckes sælgere og agenter til kunder over det meste af verden. Som regel deltager du i de afsluttende salgsmøder med kunden for at bidrage til salgsprocessen og for at kende rammerne for projektet. Når ordren er i hus, er det din opgave at færdiggøre projektbeskrivelsen og koordinere projektforløbet med virksomhedens udviklingsingeniører og konstruktører, indkøbsafdelingen, produktionsafdelingen, shippingafdelingen og rejsemontørerne - ligesom du er involveret i styringen
Senior Project Manager til kaastrup|andersen
kaastrup | andersen
Midtjylland, Østjylland
Vores mål er at skabe resultater inden for projektledelse i Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner. Vi er på udkig efter en Senior Project Manager, der har erfaring med ledelse af IT projekter. Bliv en del af et professionelt projektlederhusSom projektleder hos kaastrup andersen driver du forretningskritiske projekter hos vore kunder. Din opgave bliver at skabe resultater, sætte fart og retning, og samtidig være god til at lytte og motivere.Du kommer til at arbejde med alle områder af projektledelse. Det er udarbejdelse af business cases, samarbejde med sponsor og motivering af projektteamet, succesrig implementering og after action reviews. Du får et tæt samarbejde med sponsor og styregruppe.I det daglige arbejder du hos
Telemarketing Fundraiser (aften & dag)
UNICEF Denmark
Storkøbenhavn
Vi gør en forskel for millioner af børn Vi vil også gøre en forskel for dig som kollega.Har du vilje styrke? Elsker du udfordringer? Og kan du lide at skabe kontakt til mennesker?Så er jobbet som telemarketing fundraiser hos UNICEF noget for dig!Vi tilbyder dig et spændende job med løbende coaching og kompetence workshops, hvor du ikke bare skaber konkrete resultater, men også udvikler dine kompetencer inden for kommunikation.Du vil indgå i et team, der via stærke budskaber og positive dialoger rekrutterer nye medlemmer til vores arbejde for verdens børn. Målet er, at du aldrig står stille hos UNICEF, og hvis du viser resultater og har ambitioner, vil du have mulighed for at avancere.Vi tilbyder det bedste miljø, uddannelse og kompetenceudvikling
Er du vores nye promoter?
UNICEF Denmark
Storkøbenhavn
(Scroll down to read the advert in english and to apply for the job)Vi er lige nu på udkig efter promoter-talenter!Er du udadvendt, og har du nemt ved at skabe kontakt til mange forskellige mennesker? Er du resultatorienteret og elsker udfordringer? Så er jobbet som promoter hos UNICEF noget for dig!Om jobbetAt være UNICEF Promoter er et sjovt og fleksibelt job, hvor du vil indgå i et team, der via stærke budskaber og positive dialoger rekrutterer nye medlemmer. Du bliver ambassadør for verdens børn og de værdier, der følger med. Vi sørger for løbende coaching og kompetenceworkshops, så du hele tiden udvikler dit talent og CV. Målet er, at du aldrig står stille hos UNICEF, og hvis du viser resultater og har ambitioner, vil du have mulighed for
Project Manager Environment
Femern A/S
Hele landet
Stillingen: Femern A/S søger en person med en miljømæssig teknisk/naturvidenskabelig baggrund til stillingen som Project Manager i selskabets miljøafdeling. Project Manageren rapporterer til Chefen for Miljøafdelingen. Indtil påbegyndelsen af anlægsarbejdet vil du bidrage til udviklingen af ansøgningsmaterialet, for at opnå en plangodkendelse af pro-jektet i Tyskland. Opgaven omf Eksterne konsulenter, som refererer til dig, vil hjælpe dig, og du vil monitorere leveringer med hensyn til kvalitet og rettidig levering. Arbejdet vil primært blive udført fra Femern A/S kontor i København. Stillingen omfat-ter nogle rejser, som især kan forventes i forhold til høringer og møder med myndighe-derne i Slesvig-Holsten. Miljøafdelingen har 6 medarbejdere
Seniorprojektleder til Energi på Tværs 2
Gate 21
Storkøbenhavn
Gate 21/Center for EnergiomstillingProjektlederen får ansvar for gennemførelse af det kommende initiativ for kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen: Energi på Tværs 2 - Strategisk energiplanlægning Fossilfri 2035 . Projektet bygger videre på de indledende analyser og fælles politisk vision i det regionale projekt Energi på Tværs, som blev afsluttet i 2014. I det nye toårige projekt skal der i tæt samspil med kommuner og forsyningsselskaber formuleres en fælles strategisk energiplan og skabes et fælles overblik over kommende investeringer inden for syv udvalgte energiområder.Projektlederen får et tæt samarbejde med styregruppen for Energi på Tværs 2 og bliver organisatorisk tilknyttet Center for Energiomstilling i Gate 21.Uddannelsesmæssig
Projektleder/Automationsingeniør
Tornbjerg Schou ApS
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Er du den tekniker/ingeniør, der ønsker at arbejde med produkter i højeste kvalitet, en professionel organisation og den nyeste teknik? Er du den specialist, der ønsker at være den bedste i sit fag? Evner du at arbejde med hele automationsprocessen fra design af styring til idriftsættelse af den endelige løsning? Så er det dig, vi søger For vores kunde AB Electric A/S søger TornbjergSchou endnu en automationsingeniør, som får en nøglerolle i afdelingens forts En central og teknisk krævende rolle, hvor både faglige som menneskelige kvalifikationer bliver testet på daglig basis.AB Electric A/S har siden grundlæggelsen i 1980 udviklet sig fra at være et traditionelt el-installationsfirma til en topmoderne virksomhed inden for både el og automation.
Akkordholder/formand/Bas søges til nybyg boligprojekt i Oslo frem til marts 2017.
Nordisk Håndværk ApS
Storkøbenhavn
Vi søger en dygtig akkordholder plus evt. en makker til et boligprojekt med 40 lejligheder (nybyg) i Oslo. Projektet varer frem til marts 2017. For den / det rette team har vi arbejde også efter marts 2017. Opgaverne består af: Bestille materialerPlanlægge produktionenLave kvalitetssikringDu får reference direkte til en projektleder Faglige kvalifikationer: Udannet VVS montør / rørlægger med svendebrev og kan dit fagHar erfaring som formand fra tidligere jobsKan læse og forstå tegningerIT kyndig på bruger niveau Du er:Selvstendig fra start til slutAnsvarsbevidst og har god ordenServiceminded og løsningsorienteret Vi tilbyder: Fast stilling i en ekspanderende entreprenør-virksomhed (NH Entreprenør AS)Gode lønbetingelserVi kan være behjælpelig
Entrepriseleder til fjernvarmeprojekter
Munck Forsyningsledninger a/s
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
- en fremtid i MunckMUNCK er en succesfuld og dynamisk entreprenørvirksomhed, som er internationalt orienteret med aktiviteter i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Grønland. Hos os bliver du en del af en ekspanderende virksomhed med optimale rammer for udvikling, udfordringer og muligheder.Vi har mange spændende projekter både nationalt og internationalt, hvor vi altid har brug for dygtige og erfarne medarbejdere til at supplere vores nuværende medarbejderstab.Netop nu søger vi en entrepriseleder til Munck Forsyningsledninger, som skal planlægge og lede projekter inden for fjernvarme i Øst- og Midtjylland.Dine overordnede arbejdsopgaver bliver planlægning, koordinering, styring og tilsyn med projekter i tæt samarbejde med øvrige projektledere
Udviklingsingeniør (M), DESKLINE® og HOMELINE®
Linak A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi har travlt med at udvikle nye produkter og søger derfor en dygtig kollega, der kan bidrage til vores forts Du vil arbejde med alle faser af udviklingsprocessen fra id fasen til løbende produktion. Teknisk bliver du involveret bredt, idet vi arbejder med mange forskellige teknologier og fremstillingsprocesser, bl.a. inden for motorer, gear, plast, metaller, kapsling og spindler. Du bliver en del af en stærk udviklingsafdeling med 34 engagerede og kompetente projektledere, ingeniører og teknikere, der alle agerer i en dynamisk og global virkelighed. Primære arbejdsopgaver Ide- og konceptudvikling Mekaniske beregnings- og konstruktionsopgaver Dokumentation af eget arbejde igennem hele udviklingsforløbet Praktisk gennemførelse af test og analyse
Programmør
Polytech
Syd- og Sønderjylland
Vi har travlt og søger en dygtig og fleksibel Programmør/ Opstiller til nyoprettet stilling. Den rette person får ansvaret for opstillinger og programmeringer i samarbejde med produktionen.Vi forventer: At du er selvstændig arbejdende og har flere års erfaring som programmør/ opstiller eller har en anden relevant baggrund. At du har god teknisk og mekanisk forståelse. Gerne erfaring med Routech Chronos 5 akset portalfræser. Erfaring med programmering af SMC XILOC PLUS styring. At du har sans for at løse opgaverne med faglig stolthed. Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet, at sørge for at lave emneprogrammer, opstilling af fixturer, indkøring og optimering, samt indgå i den daglige drift i produktionen.Som person er du fleksibel, åben og udadvendt
Digitaliseringskonsulent til Jobcenter Horsens
Jobcenter Horsens
Midtjylland
Digitaliseringskonsulent til Jobcenter Horsens - GenopslagHorsens Kommune Er du erfaren inden for projektstyring og forandringsledelse, og kan du hjælpe os med at løfte Jobcenteret digitalt? Vi søger en digitaliseringskonsulent til at føre vores nye digitale forretningsstrategi ud i livet og til at styre vores portefølje af digitaliseringsprojekter.Beskæftigelsesområdet er præget af forandring ved stadig øget digitalisering. En række nye reformer og strategier på beskæftigelsesområdet forudsætter flere digitale løsninger i betjeningen af ledige og virksomheder. Din opgave bliver at være Jobcenterets knudepunkt for udviklingen af digitaliseringsområdet ved bl.a. at styre porteføljen af digitaliseringsprojekter, udmønte den digitale forretningsstrategi,
Udviklingsorienteret projektmedarbejder til Energi og Miljø, Københavns Ejendomme
Økonomiforvaltningen
Storkøbenhavn
Udviklingsorienteret projektmedarbejder til Energi og Miljø, Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme søger til afdelingen Energi og Miljø en udviklingsorienteret projektmedarbejder der brænder for analyser, energidata, energi management og energioptimeringer.Københavns Ejendomme er Københavns Kommunes ejendomsenhed forankret i Økonomiforvaltningen. Vi administrerer, drifter og vedligeholder en af landets største ejendomsporteføljer på mere end 800 ejendomme. Vi arbejder bl.a. med at opnå energibesparelser i vores ejendomme, med henblik på at realisere målene i Københavns Kommunes Klimaplan 2025. Vores opgave er at overvåge og analysere energiforbruget i kommunens ejendomme og planlægge kommunens indsats for at optimere driften og realisere
Ressourcecenteret søger samordnere til familierådslagning (bijob)
Ressourcecentret
Nordjylland, Østjylland
Vi søger samordnere til familierådslagning med opstart hurtigst muligt. Du kommer organisatorisk til at høre under Ressourcecenteret, men får hele kommunen som din arbejdsplads. Samordnerfunktionen er et bijob, som er timeaflønnet.Familierådslagning er en metode, hvor en familie med udfordringer gør brug af sit netværk til at finde en løsning. Det sker ved et møde (en rådslagning), hvor familien og netværket skal udarbejde en plan på baggrund af i forvejen fastsSamordnerens rolle under en familierådslagning er at varetage kontakt med familie, dennes netværk samt med initiativtageren til en familierådslagning (distriktssocialrådgiver i Familierådgivningen). Der er tre stadier i en familierådslagning og samordner skal være tovholder på hele processen.
Ambitiøs grafiker med stærke visuelle formidlingskompetencer
Koncern Kommunikation
Midtjylland
Vi er på jagt efter en grafiker med stærke visuelle formidlingskompetencer, klar på udfordringer og med lyst til at indgå i tæt samarbejde med et hold af dygtige og kreative kolleger. Opgaver og ansvarsområder En af dine primære opgaver bliver layout og udvikling af grafiske opgaver både på tryk og digitalt, fx posters, rapporter, infografik, webbannere, kampagner, nyhedsbreve etc.Du kommer til at indgå i den daglige ordremodtagelse, hvor der kommer opgaver og forespørgsler ind fra kunderne, som skal besvares og prioriteres. Du vil her indgå i et team på i alt fire grafikere, som deles om opgaven. Vi søger samtidig en person, der formår at oversætte komplekse sammenhænge til konkret og visuel formidling, fx vha. infografik, animationer og kampagnekoncepter.
Akademisk medarbejder til Strategi & Forandring i Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen
Storkøbenhavn
Akademisk medarbejder til Strategi & Forandring i Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen Afdelingen Strategi og Forandring i Københavns Ejendomme er på jagt efter en engageret akademisk medarbejder med forretnings- og organisationsforståelse ud over det sædvanlige. Vi tilbyder en stilling, hvor du får faglige udfordringer og gode kollegaer. Du får mulighed for at bruge dine evner ved at bidrage til en forbedring af den daglige drift gennem sikker og effektiv implementering af strategiprojekter. Stilling og arbejdsopgaverStrategi og Forandring består af syv engagerede medarbejdere, der refererer direkte til Københavns Ejendommes vicedirektør. Alle i afdelingen arbejder med strategiprojekter, der skal implementeres i den daglige drift i organisationen.
Lindebjergskolen søger en læringsvejleder og dansklærer
Roskilde Kommune - Lindebjergskolen
Midtsjælland, Storkøbenhavn
På Lindebjergskolen søger vi en kollega til vores Pædagogiske LæringsCenter og til undervisning i dansk 6.- 9.kl. Vi er i gang med en omstillingsproces, hvor vores Pædagogiske LæringsCenter (PLC) i endnu højere grad skal kunne yde den rette pædagogiske og didaktiske vejledning i forhold til undervisning og elevernes læring. PLC skal være en strategisk pædagogisk udviklingsenhed på Lindebjergskolen. I PLC skal lærere og pædagoger kunne få vejledning og sparring omkring forberedelse og undervisning fra dig og skolens øvrige læringsvejledere og resursepersoner. Vi savner en ny kollega, der vil være med til at udvikle hele dette felt omkring medier, it, nye læremidler og metoder i den mere varierede skoledag. Du skal også være optaget af danskfaget,
Customer Data Manager
Telenor Danmark
Nordjylland
Customer Data Manager til Project & Business Process Management Er du skarp på forretningsforståelse og har analytisk sans, og kan du omsætte det til et vigtigt aktiv i rejsen mod implementering af vore nye Customer Data governance set-up? Kundedatamæssigt står vi overfor at skulle implementere et governance set-up med det formål, at opnå et proaktivt set-up til glæde for vores kunder og medarbejdere. Samtidigt er Telenor gået live med en af Nordeuropas måske største IT løsninger, og vi har derfor en "once in a life time opportunity" for at optimere den måde, vi arbejder med kundedata i dag. Vi har brug for dig, som på selvstændig vis kan tage ejerskab på vores meget vigtige kundedata, og kan sikre en proaktiv tilgang til vedligeholdelse heraf.
Erfaren fundraiser til Børns Vilkår
Kommunikation og Fundraising
Storkøbenhavn
Børns Vilkår søger en erfaren fundraiser til at stå i spidsen for vores landsindsamling!Børns Vilkårs ambition er at stoppe svigt. Det gør vi bl.a. via BørneTelefonen, Bisidningen og SkoleTjenesten samt ved at engagere andre i - sammen med os - at stoppe og forebygge svigt. Behovet er stort, så derfor opruster vi fundraisingindsatsen og søger en erfaren fundraiser, som kan stå i spidsen for vores første landsindsamling i 2017.Dine primære arbejdsopgaver vil være at: Planlægge og lede eksekveringen af Børns Vilkårs landsindsamling i marts 2017 sammen med fundraisingteamet og resten af afdelingen, herunder at Hverve og mobilisere indsamlere, sørge for færdigudvikling af relevante platforme og materialer, planlægge kontakt- og fastholdelsesflows,
Business Process Manager
Telenor Danmark
Nordjylland
Business Process Manager til Project & Business Process Management, søges Er du skarp på forretningsforståelse og har analytisk sans, og kan du omsætte det til et vigtigt aktiv i rejsen mod vores fremtidige End 2 End BPM set-up? Procesmæssigt står vi overfor at skulle implementere et nyt End 2 End BPM set-up med tilhørende PPIér, med det formål at opnå et proaktivt proces set-up til glæde for vores kunder og medarbejdere. Samtidigt er Telenor gået live med en af Nordeuropas måske største IT løsninger, og vi har derfor en "once in a life time opportunity" for at optimere den måde, vi arbejder med BPM og IT på. Vi har brug for dig, som på selvstændig vis kan tage ejerskab på en af vores meget vigtige End 2 End processer, og kan sikre at alle kunder,
Sundhedskonsulent
Genoptræningscentret
Vestsjælland
Sundhedskonsulent med erfaring inden for sundhedsindsatser der understøtter beskæftigelse.Sundhedscentret i Holbæk Kommune søger en engageret sundhedsfaglig kollega til at arbejde med borgere der er udfordret på beskæftigelse.Holbæk Kommune er midt i en spændende omstilling, der indebærer en organisering efter kerneopgaver, som skal sikre, at kommunen bliver en stærk medspiller for borgeren.Sundhedscentret er placeret i kerneopgaven Aktiv hele livet og indgår nu i et samarbejde med kerneopgaven Alle kan bidrage. Samarbejdet indebærer at vi i Sundhedscentret skal deltage i tværfaglige koordineringsmøder, hvor der på aktivitetsparate borgere over 30 år og ressourceforløbsmodtagere udarbejdes en plan med en års indsats. Borgerne skal gennem beskæftigelsesfremmende
Udviklingskonsulent søges til Skole- og dagtilbudsafdelingen
Skole- og dagtilbudsområdet
Østjylland
Udviklingskonsulent med stærke projektlederkompetencer til skole- og dagtilbudsafdelingen i Norddjurs Kommune - barselsvikariatNorddjurs Kommune står foran en række spændende udviklingstiltag på børne- og ungeområdet i de kommende år. Vi skal blandt andet understøtte den videre implementering af vores indsats på dagtilbudsområdet En forskel for livet , vi skal have udarbejdet en ny overordnet skole- og dagtilbudspolitik og vi skal fortsat understøtte skolernes arbejde med implementering af folkeskolereformen. Skole- og dagtilbudsafdelingen søger derfor en udviklingskonsulent. Stillingen er på 30 timer og ønskes besat pr. 1. august 2016 eller snarest derefter. Der er tale om et barselsvikariat.Skole- og dagtilbudsafdelingen, som også omf Skole-
Systemejer til enheden Digitalisering hos Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Storkøbenhavn
Systemejer til enheden Digitalisering hos Kultur- og Fritidsforvaltningen Vil du være med til at udvikle digitalisering i Københavns Kommune? Så er den ledige stilling i Digitalisering måske noget for dig!Hvem er vi?Digitalisering er en enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen med fokus på udvikling af digital service til byens borgere og brugere. Vi er i alt ca. 60 medarbejdere fordelt på tre teams. Den ledige stilling er i teamet Systemhåndtering og Telefoni. Vi er et team på 14 systemejere, der arbejder med systemejervaretagelse og telefoni både inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens område og på tværs af Københavns Kommune. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Hvad tilbyder vi?Vi tilbyder mulighed for i en kompleks og spændende
Technical Product Manager (Mechanics), DESKLINE
Linak A/S
Syd- og Sønderjylland
DESKLINE divisionen er i disse år inde i en stærk vækstperiode. Det er naturligvis en positiv situation, der samtidig stiller store krav til organisationen om fortsat at være på forkant med udviklingen og kundernes krav. Vi er derfor midt en række spændende automatiseringsprojekter, der skal bidrage til, at vi fortsat har en stærk produktion i Danmark. Som Technical Product Manager vil du indgå i et team af 4 produkt- og produktionsansvarlige. Teamet er teknisk ansvarlig for eksisterende produkter, som masseproduceres i mange forskellige varianter, både lokalt og globalt. Produkterne ændres løbende. Der skal tilføjes nye optioner, funktionaliteten skal forbedres, der skal gennemføres kostoptimeringer, samt oprettes nye varer og specialvarer.
It-arkitekter (forretningsarkitekter og løsningsarkitekter) til Koncernservice
Koncernservice
Storkøbenhavn
It-arkitekter (forretningsarkitekter og løsningsarkitekter) til Koncernservice Kan du forstå dine kunders behov og udnytte ny teknologi til at optimere deres arbejdsgange? Kan du bruge din it-faglighed til at skabe digitale projekter, der giver gode forandringer? Så er du måske It Udviklingscentrets nye kollega! Københavns Kommune skal sikre kernevelfærden for både nuværende og kommende københavnere. Derfor sætter vi fart på udviklingen og investerer en halv milliard på at sikre velfærden i fremtiden. Vi skal være online på farten, vi skal spare tid med videoteknologi og administrative robotter, og vi skal bruge Machine Learning til at finde løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer. I Københavns Kommunes Koncernservice er vi godt på vej,
Fysioterapeut til døgn - og senhjerneskaderehabilitering på Solgården mrk. 021/16
Distrikt Vest
Lolland & Falster
Har du lyst til et spændende og til tider uforudsigeligt job, så er det dig vi søger!Vi er et døgn og senhjerneskaderehabiliteringscenter med plads til 12 borgere. Vi søger pr. 1/7 2016 en engageret fysioterapeut til denne indsats. Stillingen er en fast stilling på 35 37 t. pr. uge.For at styrke indsatsen på døgn- og hjerneskaderehabiliteringsområdet i Guldborgsund kommune er der den 15/4 2015 oprettet et center på i alt 12 pladser til døgn- og senhjerneskaderehabilitering i et foreløbigt 2-årigt projekt. Projektet går i drift efterfølgende. Den fysiske beliggenhed er på Solgården, som er beliggende i Herritslev i nærheden af Nysted. Vi lægger vægt på, at du har lyst og vilje til aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde. Vi stiller store krav
Chefkonsulent til Ældre- og Handicapforvaltningen, Myndighedsafdelingen
Myndighedssekretariat
Nordjylland
I ldre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd gennem fire centrale strategier: handlekraftig organisation, samskabelse, rehabilitering og velfærdsinnovation. Stillingen som chefkonsulent omf Konceptet går på tværs af afdelingerne i ldre- og Handicapforvaltningen, men er rodfæstet i Myndighedsafdelingen. Organisatorisk placering:Stillingen er organisatorisk placeret i Myndighedschefens sekretariat, Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov. Meget af arbejdet vil fysisk foregå i visitationsenhederne, hos plejeleverandørerne, i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi i Aalborg samt
Erfaren formand til vandprojekter
Munck Forsyningsledninger a/s
Storkøbenhavn
- en fremtid i MunckMUNCK er en succesfuld og dynamisk entreprenørvirksomhed, som er internationalt orienteret med aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen og Grønland. Hos os bliver du en del af en ekspanderende virksomhed med optimale rammer for udvikling, udfordringer og muligheder.Vi har mange spændende projekter både nationalt og internationalt, hvor vi altid har brug for dygtige og erfarne medarbejdere til at supplere vores nuværende medarbejderstab.Lige nu søger Munck Forsyningsledninger en dygtig og erfaren formand til at lede forsyningsarbejder og herunder specielt vandledningsarbejder på Sjælland.Som formand skal du lede arbejdet på de forskellige pladser, og dine opgaver bliver blandt andet, at lede ca. 8-12 mænd stå
Marine Operations Manager
A2SEA A/S
Hele landet
I denne nyoprettede stilling får du det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten af A2SEAs maritime operationer, herunder at procedurerne på området er opdaterede og effektivt implementeret, så hele organisationen kender og opererer efter dem. Du får en bred samarbejdsflade og kommer naturligvis til at arbejde tæt sammen med og rådgive fartøjernes masters/kaptajner. Men du kommer også til at spille bold med marine (warranty) surveyors og kunder samt støtte vores landorganisation, herunder skibsinspektører, projektledere, ingeniører samt Tender Contracts og HSE-organisationen. Du forhåndsvurderer, overvåger og tager i samarbejde med ledelsen de nødvendige beslutninger i tvivlsspørgsmål om maritime operationer. Du kommer derfor til at arbejde
Praktikophold for ingeniør-/bygningskonstruktørstuderende
Munck Gruppen a/s
Fyn
MUNCK er en succesfuld og dynamisk entreprenørvirksomhed, som er internationalt orienteret med aktiviteter i Danmark, Polen, Tyskland, Sverige og Grønland.I MUNCK laver vi bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, rent drikkevand, fremtidssikrede kloaknet, lynhurtige fibernet og sikre havneanlæg og resultatet af vores arbejde med infrastruktur kommer alle til gode.Kunne du tænke dig et praktikophold i MUNCK med de bedste rammer for udvikling og spændende projekter?Vi vil gerne have et frisk pust fra dygtige og engagerede studerende derfor tilbyder vi praktikpladser i Munck Forsyningsledninger (Vejle, Århus, Aalborg, Odense og Glostrup), Munck Asfalt (Kongensbro, Aalborg, Nyborg og Svogerslev ved Roskilde) samt Munck Havne Anlæg (Nyborg) med opstart
Salgssupporter
Robotool A/S
Hele landet
Jobbet RoboTools salgsproces er projektorienteret, og du kommer til at indgå i virksomhedens salgsteam, hvor din primære rolle bliver at støtte sælgerne i udarbejdelse af tilbud, præsentation af disse samt opfølgning herpå. På basis af kundens behov udarbejder du udkast til tilbud, indhenter priser, udarbejder kalkuler og præsentationsmateriale. Ved større projekter deltager du i salgsmøder - i forbindelse med både behovsanalysen og præsentationen af tilbuddet, ligesom du efterfølgende følger op. Når ordren er i hus deltager du i opstarts- og overdragelsesmøderne med projektteamet. Desuden bliver det din opgave at besvare kundeforespørgsler og i øvrigt støtte og aflaste sælgerne så meget som muligt på de interne opgaver, så de kan koncentrere
Digital Strategy Director
Adhost
Hele landet
Vil du være en del af et engageret og energisk team på Marselisborg Havn i Aarhus? Adhost er et digitalt bureau i rivende udvikling og med et kæmpe potentiale. Til at hjælpe med at udløse det potentiale søges en stærk, kommerciel Digital Strategy Director. Med direkte reference til direktøren bliver du ansvarlig for den strategiske salgsindsats. Skabe strategisk salgsplatform og kunderelationer Du bliver ansvarlig for den værdikæde, som tager sig af salg af strategiske løsninger. Du skal udvikle forretningsområdet i overensstemmelse med den vækststrategi og de omsætningsmål, der ligger på området. Værdikæden mangler en salgsansvarlig for større digitale strategier. Din opgave vil derfor være at udvikle og videreudvikle salgsmetoder og aktiviteter
CFO
Sika Footwear A/S
Hele landet
Som CFO bliver du omdrejningspunktet i at sikre, at økonomifunktionen fungerer som en stærk og forretningsorienteret sparringspartner for koncernens ledelse. Du indgår i ledergruppen, hvor du forventes at bidrage proaktivt til udvikling af virksomheden. Teamet er dig og 2 bogholdere samt en IT-ansvarlig og du arbejder tæt sammen med den øverste ledelse, ejerskabet og bestyrelsen. Overordnet set er det dit ansvar at sikre et korrekt billede af koncernens - med de dertil hørende d En rapportering, der danner basis for de forretningsmæssige beslutninger, hvor du initierer løbende controlling og optimering af virksomhedens interne processer, ligesom du proaktivt kommer med forslag til optimering af lønsomhed for såvel kunde- som produktsegmenter.
Projektchef
Anonym
Hele landet
Mercuri Urval søger på vegne af kunde en resultatorienteret projektchef til at understøtte et byggeri i verdensklasse, der samler rum, teknologi, processer og mennesker. Projektchefens overordnede succeskriterie er at sikre, at visionen for byggeriet og de formulerede innovationsmål nås. Central projektlederposition Der er etableret en projektorganisation med en overordnet styregruppe rundt om byggeriet, som er bemandet med myndigheder, leverandører, andre aktører mv. og du bliver repræsentanten i den udførende del, som refererer til styregruppen. Derudover etableres en intern projektorganisation, der leverer information, sikrer forankring og skaber synergi med værdier og øvrige interne aktiviteter og kompetencer. Du skal stå i spidsen for den
Udviklingschef
SIKA Footwear A/S
Hele landet
Projekterne spænder over revisioner af en produktlinje til helt nye kollektioner. Du får dermed en betydelig rolle i at skabe virksomhedens fremtidige, kommercielle succeser. Det direkte personaleansvar omf Ud fra en helheds- og forretningsorienteret tilgang forventes du desuden at bidrage proaktivt til den generelle udvikling af virksomheden. Der er i stillingen et stort fokus på at lede projekterne fokuseret og målrettet i forhold til den aftalte projektplan. Du arbejder sammen med en række kompetente og erfarne kolleger og/eller eksterne samarbejdspartnere, hvor dit bidrag primært handler om prioritering, beslutning og fremdrift. Du er samtidig procesejer på det aktuelle årshjul for udviklingsaktiviteter, herunder 2-årlige, tværfaglige workshops.

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra projektlederjobbet.dk

Vi har samlet alle Projektleder job på denne jobportal, så du får det nemmere
Søger du arbejde som Projektleder? Så er du kommet til det rette sted. På projektlederjobbet.dk, er vi eksperter i Projektleder job.
Din vej til jobmarkedet som Projektkoordinator...
Søger du job som Projektkoordinator? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi specialiserede i Projektkoordinator job.
Job som Projektmanager samlet et sted
Ønsker du job som Projektmanager? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi specialister i Projektmanager job.
Søger du arbejde som IT-projektleder?
Søger du job som IT-projektleder? Så er du kommet til det rette site. På projektlederjobbet.dk, er vi eksperter i IT-projektleder job.

Ofir banner